Opvragen materiaal voor onderzoek

Naast de diagnostiek beoogt Symbiant een leidende rol te spelen in (toegepast) onderzoek, innovatie en opleiding.Symbiant verleent dan ook graag medewerking aan externe wetenschappelijke onderzoeken.

Materiaal opvragen kan bij voorkeur via de PALGA portal of anders via aanvragen@symbiant.nl.

Om de patiëntveiligheid en een goede kwaliteit te kunnen garanderen hebben we een aantal eisen opgesteld voor deelname:
  • Symbiant verstuurt alleen informatie mits de patiënt hier geen bezwaar tegen heeft gemaakt.
  • Er mogen geen TMA’s (Tissue MicroArray) op weefselblokjes van Symbiant uitgevoerd worden, in ieder geval niet zonder toestemming.
  • Het materiaal wordt uitsluitend door medewerkers van Symbiant opgezocht en verwerkt; voorstellen om medewerkers van het aanvragend instituut te laten zoeken in U-DPS en/of archieven kunnen niet worden gehonoreerd.
  • Originele coupes en blokjes dienen binnen een jaar te worden teruggestuurd. Portokosten voor het terugsturen zijn voor uw rekening.

Extra HE-coupes en blanco’s zijn uiteraard voor uw eigen archief.

Symbiant brengt de volgende kosten in rekening:
€ 20,00 administratiekosten, inclusief geanonimiseerd verslag (startbedrag bij ieder onderzoek).
€ 7,50 voor originele coupes (ongeacht aantal)
€ 10,00 voor 10 blanco’s, per blokje
€ 2,50 voor een extra gemaakte HE-coupe, per blokje.

Voor het zelf uitvoeren van aanvullende bepalingen kunnen blokjes worden opgevraagd voor € 2,50 per blokje.

Wij benadrukken nogmaals dat TMA’s uitsluitend na toestemming mogen worden uitgevoerd.

Wij verzoeken u Symbiant in een eventuele publicatie te noemen.

Aanvragen wetenschappelijke studies.
Indien u een aanvraag doet in het kader van een studie waarbij het materiaal ouder is dan 6 jaar, zullen de kosten van handling en transport van de externe archiefbeheerder voor rekening van de aanvrager zijn.

Het betreffende archief is extern geplaatst.

De kosten zullen voor handling € 6,- per PA-nummer bedragen.
Voor het transport komen de kosten op € 30, 25 per transport van 10 items.