Klinische pathologie


Klinische pathologie is vooral het stellen van een histologische of cytologische diagnose op het ingestuurde materiaal. Dit wordt gedaan door een microscope beoordeling nadat het materiaal is bewerkt met verschillende technieken.

Zeer van belang zijn de klinische gegevens en de klinische relaties, waardoor van grote waarde is dat de pathologen actief participeren in multidisciplinaire besprekingen en het adviseren van de kliniek.

Kwaliteitsparameters
Klinische pathologie levert een bijdrage aan kwaliteitsparameters. Deze worden steeds belangrijker: niet alleen patiënten willen in maat en getal zien wat de kwaliteit is van het ziekenhuis en de aangeboden zorg, maar ook de verzekeraars vragen hierom.

Ook de kwaliteit van zorg wordt nauwlettend bewaakt en geëvalueerd. O.a obducties zijn een middel om in deze kwalitatieve evaluatie bij te dragen.

Wat gebeurt er met uw gegevens?

Pathology Centre
Symbiant draagt zorg voor al deze facetten en implementeert de laatste inzichten en aanpassingen van nationale en internationale richtlijnen in haar diagnostische service.

Moleculaire diagnostiek

Bij moleculair onderzoek detecteren wij afwijkingen op (met name) DNA en RNA niveau. Er zijn meerdere redenen waarom een patholoog moleculair onderzoek laat verrichten. Een van de redenen kan zijn dat er met behulp van standaard histochemisch onderzoek, eventueel aangevuld met immuunhistochemisch onderzoek geen sluitende diagnose kan worden gesteld. Voor veel maligne tumoren geldt dat zij een specifieke genetische afwijking bij zich dragen, die we zichtbaar kunnen maken met een verscheidenheid aan technieken.

Ook kan het zijn dat de diagnose wel duidelijk is, maar het voor de behandeling van belang is of een bepaalde genetische afwijking wel of niet aanwezig is in de tumor. Zo kan voor veel patiënten met behulp van het analyseren van de genetische make-up van een tumor een behandeling op maat gerealiseerd worden (personalized medicine).

Een gespecialiseerde klinisch moleculair bioloog in de pathologie (KMBP-er) werkt binnen Symbiant nauw samen met onze pathologen en moleculair analisten. Ook zijn er korte lijnen met diverse academische ziekenhuizen in Nederland.

Een overzicht van de aanwezige moleculaire technieken:

  • Next generation sequencing (NGS)
  • MLPA
  • Microsatelliet instabiliteitsanalyse
  • In situ hybridisatie 
  • (quantitative real-time) PCR

Natuurlijk zijn er ook moleculaire technieken die niet binnen Symbiant te realiseren zijn. Omdat het bijvoorbeeld duur onderzoek betreft waarbij wij een te laag aantal onderzoeken doen om de kosten op te laten wegen tegen de baten. Ook zijn er technieken waarvoor ons lab niet voldoende is geoutilleerd. Voor deze onderzoeken hebben wij een nauwe samenwerking met het Amsterdam UMC (met name sarcomen) UMC Utrecht (met name hersentumoren) en LUMC (met name bottumoren).

Bevolkingsonderzoeken

Bevolkingsonderzoek (BVO) is bedoeld om voorstadia van bepaalde soorten kanker zo vroeg mogelijk te ontdekken.

BVO-BMHK

Dit staat voor bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Voor dit bevolkingsonderzoek worden vrouwen tussen de 30 en 60 jaar uitgenodigd door Bevolkingsonderzoek Nederland. Deze vrouwen kunnen aan dit onderzoek meedoen d.m.v. een uitstrijkje die door de huisarts wordt afgenomen of d.m.v. een zelfafnameset. 

Symbiant is 1 van de 3 screeningslaboratoria voor de diagnostiek betreffende de BVO-BMHK. Nederland is verdeeld in 3 regio’s waarvan Symbiant de baarmoederhalsuitstrijken ontvangt vanuit regio Midden Nederland. Ook ontvangt Symbiant een derde van de zelfafnamesets uit heel Nederland.

Symbiant voert hiervoor testen uit en bij een positieve HPV-uitslag, wordt het celmateriaal met gebruik van een microscoop visueel beoordeeld.


BVO-DK

Dit staat voor bevolkingsonderzoek darmkanker, waarvoor mannen en vrouwen worden uitgenodigd vanaf de leeftijd van 55 jaar.

Het onderzoek start met de beoordeling van de ontlasting door een FIT-laboratorium. Indien er bloed wordt gevonden, wordt de patiënt doorverwezen voor een coloscopie. Indien er tijdens de coloscopie a-typisch weefsel wordt gevonden, wordt dit verwijderd en opgestuurd naar Symbiant.

Symbiant ontvangt dit weefsel van de coloscopie-centra van de 3 ziekenhuizen NWZ, DLZ en ZMC. Uitslagverstrekking gaat via die ziekenhuizen.

Sneldiagnostiek

 

Symbiant is betrokken bij een aantal zogenoemde “zorgpaden”. Deze geven helderheid over de stappen in het zorgproces; het geeft aan welk traject een patiënt doorloopt en wie op welk moment welke acties onderneemt. Het zorgpad helpt bij het maken en organiseren van de zorgverlening om snel tot een juist behandelplan te komen.

 

BKZ

Dit staat voor het borstkankerzorgpad.

Symbiant richt zich op een snelle diagnose van (in dit zorgpad) afgenomen mammabiopten in het NWZ.

 

Long

Dit betreft een zorgpad omtrent longkanker.

Hierbij wordt met behulp van Next Generation Sequencing (NGS) en liquid biopsies (bloedbiopt) beoordeeld welke mutaties er zijn en welke behandelingen mogelijk kunnen aanslaan bij een patiënt met longkanker. Dit zorgpad wordt gedaan binnen het NWZ.

Wetenschap en onderzoek

Symbiant participeert in verschillende onderzoeken. Deze worden geïnitieerd door de betrokken ziekenhuizen, wetenschappelijke verenigingen en/of door Symbiant zelf.

Hierdoor blijft Symbiant betrokken en is de diagnostiek continu van een hoog niveau, zo zorgen wij samen met de behandelaars om de zorg steeds beter en gerichter te krijgen voor de patiënten.

Neem hiervoor contact met ons op via mail.