Voor ziekenhuizen

Ondanks dat veel ziekenhuizen zelf over een afdeling pathologie beschikken, kan Symbiant grote meerwaarde hebben.


Speciële / dure technieken

Door het grote volume van Symbiant beschikt Symbiant over de state-of-the-art technieken. Deze stelt Symbiant ter beschikking van die ziekenhuizen die deze nodig hebben.

Laag volume
Door gebruik te maken van de synergie met het volume van Symbiant wordt ook laag volume pathologie kwalitatief hoogwaardig en financieel aanvaardbaar beschikbaar.

Snelheid
De organisatie en logistiek van Symbiant zijn zodanig ingericht (met o.a. de regiolabs, het virtuele lab en het expertcentrum) dat de doorlooptijd geminimaliseerd is en er dus een optimale snelheid geboden kan worden.

Specialistische kennis
Symbiant heeft op elk moment waar nodig is de juiste expertise en specialistische kennis beschikbaar.

Patholoog en experts beschikbaar
Als ziekenhuis is het niet altijd mogelijk om snel te reageren en een patholoog of expert beschikbaar te hebben. Symbiant B.V.  voorziet hierin door vanuit de backoffice adequaat te reageren op urgente en/of ad hoc behoefte aan een patholoog of expertise.

Maatwerk/ Strategisch maatwerk
Symbiant hecht aan duurzame relaties en synergie. Om deze reden wordt ook maatwerk geboden en is verregaande strategische samenwerking mogelijk.

Cost effectiveness
Symbiant biedt de beste pathologie voor een aanvaardbaar tarief.

Voor ZBC’s

Symbiant verwerkt en diagnosticeert voor verschillende ZBC’s (zelfstandige behandelcentra)

Bent u geïnteresseerd om bij ons materiaal in te sturen voor diagnostiek? Neem dan vrijblijvend contact met Jose Damen via j.damen@symbiant.nl .

Zorgeloze outsourcing: kernactiviteiten centraal
Als ZBC wordt het in het algemeen van belang geacht zoveel mogelijk gericht te zijn op de kernactiviteiten en eigen expertise. Dit brengt met zich mee dat de keuze voor de outsourcing van klinische pathologie bijzondere aandacht vergt. Zorgeloze outsourcing is hierbij met name van belang. Symbiant biedt hiervoor de nodige voordelen.

Breed spectrum aan diensten en diepgaande expertise
Doordat Symbiant een breed spectrum aan klinische pathologie biedt met daarbij diepgaande expertise is Symbiant een main supplier in haar vakgebied. Haar klanten kunnen zich richten op hun kernactiviteit zonder dat er intensief gezocht hoeft te worden naar passende aanbieders voor passende expertise.

Onafhankelijkheid
Symbiant is volledig zelfstandig en derhalve volledig onafhankelijk. Dit biedt de zelfstandige behandelcombinaties de mogelijkheid om de klinische pathologie zorgeloos uit te besteden zonder zich zorgen te hoeven maken over afhankelijkheid op welke wijze dan ook.

Snelheid
Snelheid is één van de kernparameters van kwaliteit. Symbiant voorziet hierin door sophisticated logistiek, techniek en organisatie.

Cost effectiveness
Als ZBC spelen ook bedrijfseconomische factoren een toonaangevende rol. Symbiant voorziet hierin door het leveren van de beste pathologie tegen een aanvaardbaar tarief. Hierbij biedt Symbiant bovendien haar relaties de mogelijkheid zich te beperken tot productieve kernactiviteiten.