English Nederlands
Symbiant

Missie en ambities

Missie en ambitie

Symbiant streeft naar state of the art pathologie tegen een zo optimaal mogelijke kwaliteits/prijsverhouding.

Daarnaast beoogt Symbiant een leidende rol te spelen inzake innovatie, (toegepast) onderzoek en opleiding.

Strategie

De formule van Symbiant Pathology Expert Centre houdt in hoofdlijnen in dat expertise en pathologie zoveel mogelijk geconcentreerd zijn waardoor synergie, volume en efficiency eveneens optimaal zijn.

In plaats van kleine zelfstandige regionale pathologieafdelingen dus een groot krachtig pathology expert centre. Kernwoorden zijn hierbij: centralisatie, efficiency, volume, marktwerking en expertise.

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2013

Jaarverslag 2012

Jaarverslag 2011